Tanggap wacana utawi pidato inggih puniko ngendiko wonten ing sak ngajengipun pkempalan tiyang kathah,kanthi maksud ingkang gumathok.

Ingkang umumtujuanipun tanggap wacana puniko kaperang dados tiga,inggih puniko:

1.Kangge nyaosi pangertosan dumatheng tiyang sanes/tiyang ingkang mersani lan midangetaken.

2.Kangge nyaosi pepenget/pemanggih utawi kangge nyaosi pengaruh dumatheng tiyang ingkang mirsani lan midangetaken supados tumindak.Kados dipun suwun dening pawacana.


NYIAPAKEN TANGGAP WACANA (pidato)


A.Suwantenipun ingkang los saha mantep/irama andap.

B.Irama suwantenipun kedah trep,selaras kaleh kawontenan.

C.Rancaking pamicaran kedah selaras kaliyan tandha-tandhanipun anta wacana .


TULADHATULADHA SIKEP SARIRA INGKANG KURANG MRANANI:


=>Jumeneng mboten nggatosaken papan panggenan.

=>Jumeneng kanthi lelendehan papan wicara.

=>Jumeneng kaku utawi sawasunglipun loyo mboten wonten semangat.

=>Jumeneng kanthi suku sakelangkung rapet,utawi sawasunglipun jumeneng kanthi suku sakelangkung mekar (mbegagah)

=>Jumeneng kanthi lelambaran satunggal suku.

=>Ngewah-ngewah sarira.

=>Gumujeng ingkang dipun damel-damel .

=>Mbesengut.

=>Gugup.

=>Tumungkul.

=>Asring ngebahaken satunggaling sariro.

=>Ngebahaken sarira kanthi mboten trep kaliyan ingkang dipun ngendikaaken.

=>Asring kukur-kukur salah satunggalipun sarira.

=>Nglebetaken asta wonten ing sak clana.

=>Mboten migatosaken ingkang midangetaken .

=>Asring ningali nginggil,lan sak panunggalipun.

Semanten rumiyin……suwun!!!

selanjutnya…..CONTOH TANGGAP WACANA (pidato)

About Anugrah

Yang Mencoba Berkarya Seadanya. Location :sebelah selatan kota Purworejo,desa Rowodadi ,kec.Grabag,Kab.Purworejo,JAWA TENGAH

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s