JENENGE SATRIYA LAN
KASATRIYANE :

arjuna : madukara
abimanyu: plangkawati
antaraja : Jangkar bumi anoman : Kendhalisada aswatama : sokalima dursasana : banjarjungut dresthajumna: cempalareja gatutkaca : pringgodani jayadrata : banakeling janaka : madukara kumbakarna : pengelebur gangsa lesmana mandrakumara : saroja binangun sengkuni : plasa jenar sadewa : sawojajar samba : paranggarudha setyaki : lesanpura
bimasena : jodhipati werkudara : jodhipati

JENENGE RATU DAN NEGARANYA:

Prabu Arjuna Sasrabahu ratu dikerajaan : Plangkawati

Prabu Bomanarakasura ratu dikerajaan : Trajutrisna

Prabu Baladewa : Mandura

Prabu Basukarna:Ngawangga

Prabu Basudewa : Mandura

Prabu Dasarata : Ngayodya

Prabu Dasamuka :Ngalengka

Prabu Drestarata : Ngastina

Prabu Drupada : Cempala

Prabu Kresna : Dwarawati

Prabu Maswapati : Wiratha

Prabu Niwatakawaca : Iman Imantika

Prabu Puntadewa :Ngamarta

Prabu Parikesit : Ngastina

PrabuRamawijaya:Pancawati

Prabu Suyudono : Ngastina

Prabu Salya : Mandaraka

Prabu Sugriwa:Guwakiskenda

Prabu Pandhu Dewanata : Ngastina

PENDITA DAN TEMPAT BERTAPANYA :

Begawan Mintara pertapane ing : Indrakila

Begawan Abiyasa pertapane ing : Saptarengga

Pandhita Durna pertapane ing: Sokalima

Resi Subali pertapane ing: Guwakiskenda

Resi Anoman pertapane ing: Kendhalisada

Resi Palasara pertapane ing: Ukir Ratawa

Resi Bisma pertapane ing : Talkandha

About Anugrah

Yang Mencoba Berkarya Seadanya. Location :sebelah selatan kota Purworejo,desa Rowodadi ,kec.Grabag,Kab.Purworejo,JAWA TENGAH

2 responses »

  1. charli faurozi berkata:

    Dunia pewayangan adalah juga dunia politik, kamufalse dan pergolakan perang mengambil bayak bentuk yang berbeda-beda.

  2. charli faurozi berkata:

    Ahli sosiologi Perancis aliran Durkheim, terkesan filosofi pewayangan akan pentingnya citra ksatria akan kesadaran yang tinggi didalam kehidupan sosial.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s